Avl/registrering

Fra 2015 gjelder nye regler for bruk av hingster i norsk hesteavl. I 2015 falt  de nasjonale bestemmelsene om kåring bort. Kåringsbestemmelsene  var fram til 2015 nedfelt i
Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.

Denne forskriften ble i januar 2015 endret av Landbruks- og Matdepartementet. Endringen innebærer at det nå er den enkelte avlsorganisasjon som bestemmer hvilke krav som skal stilles til avlsdyr innen deres rase.

Norsk Hestesenter er ansvarlig for utvikling og gjennomføring av hesteavlen i Norge. Norsk Hestesenters avlsavdeling har ansvaret for registrering og stambokføring av de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. I tillegg registrerer NHS hester av fåtallige raser i Norge med små organisasjoner pluss hesteraser som ikke har egen raseorganisasjon i Norge.

NHS utsteder pass til hester uten rasetilhørighet (dvs krysningshester). Krysningsponnier får pass hos Norsk Ponniavlsforening. Ridehestkrysninger får pass hos Norsk Varmblod.

NHS har ansvar for dommerutdanning til hesteutstillingene og arbeider med andre faglige spørsmål knyttet til hesteavl.

Har du spørsmål rundt registrering av hest?
Kontakt oss gjerne via vårt  kontaktskjema eller ring oss på 61 16 55 00.