Godkjente avlsplaner

Avlsplaner

Fra og med 2018 er det endringer i hvor gjeldende avlsplaner publiseres. I henhold til beskjed fra LMD skal avlsplanene publiseres på de respektive raseorganisasjonenes nettsteder. Vi lar avlsplaner som ikke er reviderte ligge som pdf-versjoner hos oss frem til de har vært gjennom en revideringsprosess og er endret. Prosess for endring av avlsplaner er slik at de skal sendes inn til NHS som skal gjøre en faglig vurdering av den endrede avlsplanen før denne sendes videre til Mattilsynet. Nyreviderte avlsplaner  legger vi lenker til her på siden etterhvert som de er innsendt Mattilsyn og publisert hos avlsorganisasjonene:

Fullblodsaraber 2006.pdf
Gypsy_cob_avlsplan_2017.pdf
Haflinger 2006.pdf
Islandshest_vedtatt_25.april_2014.pdf
Kaldblodstraver juni2011.pdf
Lipizzaner 220111.pdf
Oldenburger vedtatt september 2010.pdf
Pinto_januar 2014.pdf
Endringsnotat_pinto.pdf
Ponni_justert_tekst_juli_2014.pdf
Quarter 2006.pdf
Avlsplan_varmblodstraver.pdf