Ukåra hingst på egne hopper

Fra og med 2018 er det kun norsk kaldblodstraver som godkjenner bruk av ukåra hingst på egne hopper da nordlandshest/lyngshest har fjernet denne muligheten i deres nye avlsplan gjeldende fra og med 2018.

DNT har valgt å beholde ordningen med at du kan få bruke en ukåret hingst på egne hopper innenfor de samme søknadskriterier som gjaldt under Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien. Les mer om hvordan du går fram dersom du vurderer å bruke egen ukåra hingst på egen hoppe her: