Import av sæd

Fra 2015 vil krav til import av sæd bestemmes av den enkelte avlsorganisasjon, foruten de krav som stilles fra Mattilsynet gjennom forskrift.

ill.foto

Anledningen til å benytte sæd fra hingster oppstallet i utlandet bestemmes av den enkelte rases avlsorganisasjon, sammen med de krav til import av sæd som fastsettes av Mattilsynet.

Ta direkte kontakt med avlsorganisasjonen for å forsikre deg om at hingsten du vil importere sæd fra, oppfyller de kriterier som gjelder for angitt rase.

Se egne retningslinjer for varmblods traver angitt her.

 

For raser uten egen avlsorganisasjon i Norge, skal det fortsatt søkes om bruk av importsæd. Godkjenning gis for ett år av gangen. Søknadene behandles av kåringsnemnd for den enkelte rase og administreres av Norsk Hestesenter. Dette innebærer at søknader om importsæd skal sendes til Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena eller elektronisk til nhest@nhest.no merket med «importsæd søknad».