Varmblods traver

Foto: Kari Hustad

Søknad om importsæd for varmblods traverhingster

For importsæd 2018 gjelder følgende:

  • Importør/ansvarlig person må søke om bedekningstillatelse 2018 for alle hingster som blir benyttet (se over). Denne vurderingen vil skje våren 2018 i forbindelse med avlsvuderingen om våren.
  • Hingster som har vært godkjent tidligere år er automatisk godkjent.
  • For nye hingster må det søkes NHS om godkjenning.
    Her kan du søke for nye hingster - sædimport. Søknadsfrist 2.mars 2018
  • Pris er kr. 2500,-

 

Det er kåringsnemnda for varmblodstravere som godkjenner hingstene. Dette skjer to ganger i året i forbindelse med avlsvurderingen. 

 Hvis hingsten har vært godkjent før, trengs det bare å løse bedekningslisens hos DNT. Ta kontakt med sertifiseringsavdelingen for hvordan du gjør dette.