Overvåkning og statistikk nasjonale hesteraser

Overvåkning og statistikk nasjonale hesteraser

En viktig del av bevaringsarbeidet på truede dyreraser, inkludert hest, er å overvåke populasjonene for å kunne fange opp trender og på bakgrunn av dette sette inn eventuelle nødvendige tiltak. På denne siden finner du lenker til ulike slike oversikter for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, du vil også finne noe tall for kaldblodstraver på denne siden.

Lister og oversikter