Forskning og rapporter nasjonale hesteraser

Forskning og rapporter nasjonale hesteraser

 

Publikasjoner som er listet på denne siden er i tillegg til Norsk Hestesenters egne rapporter; publikasjoner fra anerkjente forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samt landbruksforvaltning og tilsvarende aktører. 

Rapporter og statistikk fra NHS

Bevaring og nasjonale sentre

 • Evaluering av dagens bevaringsarbeid for de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest og forslag til tiltak. 2016. Rapport fra utvalg bestående av representanter fra avlsorganisasjonene, NMBU og Norsk genressurssenter. [Lenke til rapport]
 • Fladmark, SF., Ilseng, E., Fossum, AK. Utredning om de nasjonale hestesentrene. 2010. [Lenke til rapport]

Genetikk og avl

 • Høiseth, M. 2017. Genetisk variasjon og fargegenetikk hos fjordhest. Masteroppgave 30 stp. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.  [Lenke]
 • Melheim, M. 2017. Genetisk variasjon og clusteranalyse på bakgrunn av slektskapsdata hjå dølahest. Masteroppgave 30 stp. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.  [Lenke]
 • Olsen, HF. 2011. Genetic variation and management of the Norwegian horse breeds. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Doktorgrad 2011:05. ISBN 978-82-575-0969-9 ISSN 1503-1667 [Lenke]
 • Selle, T. 2010. Genetisk analyse av utstillingsresultat for dei norske hesterasane dølehest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Masteroppgave 30 stp. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap.  [Lenke]

Helse

 • Rønning, LW. og Sveri, SB. 2006. Prevalens av patellahaking hos Nordlandshest/Lyngshest. Fordypningsoppgave Hestemedisin. Institutt for sports- og familiedyrmedisin. Hesteklinikken. [Lenke]

Marked og bruksområder

 • Andersen, KS. 2017. Hesteturisme - Hovedsegmentene i det norske markedet. Masteroppgave 30 stp. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. [Lenke]
 • Evans, R., Sigurdadottir, I., Helgadottir, G. 2015. A Good Practice Guide to Equine Tourism. HLB Rapport Nr. 2 – 2015. Electronic publication. ISBN 978-82-93079-17-0. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, [Lenke]
 • Iversen, NM., Hem, LE. 2014. Forprosjekt: Markedsføringsstrategier for de nasjonale hesterasene Fjordhest Dølahest Nordlandshest/Lyngshest. [Lenke til rapport]
 • Hind, LJ., Aanensen, Lise., Jørgensen, GHM. 2013. Hest i opplevelsesbasert reiseliv – Potensiale for økt bruk av nordlandshest/lynghest til turridning i Nord-Norge. Bioforsk Rapport Vol 8 Nr. 174. [Lenke til rapport]
 • Vestervik, S. 2010. Ridning som friluftsaktivitet, integrering av ridning som friluftsaktivitet i kommunal planlegging. Masteroppgave 30 stp. Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap. [Lenke]

Temperament

 • Olsen, HF., Klemetsdal, G. 2017. Temperament of the Norwegian horse breeds – a questionnaire based study. Applied Animal Behaviour Science. 193 60-66. [Lenke til betalside for artikkel]
 • Haugsnes, NI. 2011. Analyse av testløype på fjordhest. Masteroppgave 30 stp. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap. [Lenke]