Avlsmidler - rapportskjema

Organisasjonen skal innen 16. november rapportere om bruken av midler tildelt for avlsfremmende tiltak sist år. Rapporteringen skal skje etter de retningslinjer som fremgår nedenfor.


Rapporten skal redegjøre for bruken av midler og den skal kunne leses som et selvstendig dokument uavhengig av spesielle kunnskaper om organisasjonen eller de omtalte tiltakene. Rapporten skal ta utgangspunkt i søknaden og i de forutsetninger / kommentarer som fulgte av tildelingsbrevet fra Norsk Hestesenter.

Det stilles ingen krav til hvor omfattende rapporten skal være. Hovedsaken er at det blir gitt et riktig bilde av hva midlene har blitt brukt til.

Følgende bør belyses i rapporten:

• Tildelt beløp
• Hvilke tiltak/prosjekter som omfattes av tildelingen
• Bakgrunn for tiltak / prosjekter
• Gjennomføring av tiltak / prosjekter og tidsplan
• Oppnådde resultater – praktisk og økonomisk
• Oppsummering – evt. videre planer

 


Rapportering av bruk av midler til avlsfremmende tiltak

Organisasjon
  
Tildelingsår:
  
Tildelt beløp:
  
Hvilke tiltak er midlene benyttet til:
  
Beskriv punktvis resultater og betydning av/forventning til de enkelte tiltak:
  
Hvilke planer har organisasjonen videre med tanke på fremming av avl for sin rase. Hvordan kan avlsfremmende midler benyttes her?
  
Øvrige kommentarer/tilbakemeldinger:
  
Kontonummer til organisasjonen:
  
Sted/dato:
  
Rapportansvarlig
  
epost til rapportansvarlig: