Registrering av norskfødte

For at vi skal kunne få en riktig oversikt over utviklingen av hestene i Norge er det viktig at alle hester er ordentlig registrert og at det meldes fra om resultatet av bedekningene i hvert tilfelle. Det er  viktig at det meldes fra dersom det ikke blir føll også. Disse tallene bidrar til å fortelle hvor fruktbare hingster og hopper i Norge er.  Slik går du fram:

.

Ny i verden. Foto: Kjersti Nerbråten

Det er viktig at alle som får føll, sørger for at føllene blir registrert.

Eiere av hopper som ble bedekt året før, vil på bakgrunn av springseddelen de får fra hingsteholder kunne registrere føllet når dette blir født. Oppdretter skal fylle ut fødselsdato, kjønn, navneforslag og foreløpig signalement og sende springseddelen til Norsk Hestesenter innen en angitt tid. Dersom hoppa går tom, føllet er dødfødt eller dør kort tid etter fødsel, er det fortsatt viktig at det gis beskjed om dette til Norsk Hestesenter. Dette er også viktig informasjon for rasen. Dette kan man også skrive på springseddelen og returnere den til NHS.

Når springseddelen er godkjent får hesten et identitetsnummer, og et bekreftelsesbrev og registreringspakke blir sendt ut. Veterinær bekrefter navn,kjønn ,farge, setter inn chip og tar hårprøve. Dette sendes så inn til Norsk Hestesenter som stempler, binder inn og gjør ferdig hestepasset når DNA stemmer. Dette passet skal så følge hesten hele livet og alle vaksinasjoner og identitetskontroller føres inn i passet.

Rettelser kan ikke gjøres uten at passet sendes inn til Norsk Hestesenter. Passet kan brukes ved all forflytning innen EØS-området. Hester fra andre land innen EØS, som blir importert til Norge, må også ha et hestepass/registreringsbevis fra sitt fødeland.

Dagens praksis med innsending av springsedler krever at både hingsteholdere og hoppeeiere er sitt ansvar bevisst med å innrapportere om paringer og fødsler. De må videre være påpasselige med å meddele Norsk Hestesenter andre nødvendige opplysninger for registreringsarbeidet som eierskifte, adresseendringer etc.