Registreringsregler for de nasjonale rasene

Vi gjør oppmerksom på at registreringsreglene er under omarbeiding på grunn av forskriftsendringer.

Viktig endring i rutiner: Føllregistrering gjøres f.o.m. 2016 på bakgrunn av innsendt springseddel. Fødselsmeldinger sendes ikke ut.  

Se avlsplanene for respektiv rase for gjeldende informasjon om registertilhørighet.