Forskning

Trinn 1 i utlysningen for å søke om midler til hesteforskning for 2020 er nå åpnet. 

Forskningsmidler for 2020

Stiftelsen Hästforskning bevilger penger til forskning på hesten og hestenæringen i Sverige og Norge.

Utlysningen er åpen for søknader både innen samfunnsvitenskap, humaniora, veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi/naturvitenskap.  

Stiftelsen Hästforskning støtter forskningsprosjekter om hesten og hestenæringen. Bak årets utlysning står både private og offentlige finansører i Norge og Sverige for 7 millioner norske kroner og 12,5 millioner svenske kroner. 
Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og oppfordrer derfor forskere i begge land om å samarbeide om å søke midler. En søknad som oppfyller stiftelsens krav til høy relevans og høy vitenskapelig kvalitet har økte sjanser for å  få bevilget penger.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en full søknad med vekt på vitenskapelig kvalitet

  • Trinn 1 åpner 2. april 2019, kl.11.00 
  • Trinn 1 stenger 10. juni 2019, kl. 15.00
  • Trinn 2 åpner 3. september 2019, kl. 11.00
  • Trinn 2 stenger 1. oktober 2019, kl. 15.00
  • Styret i Stiftelsen Hästforskning beslutter tildelingen av midler i desember 2019

Se informasjon på SHF sine nettsider om årets utlysning:

https://hastforskning.se/sok-medel/aktuell-utlysning/

 

Les mer i den norske brosjyren og på Stiftelsen Hästforskning.

I prosjektbanken kan du lese om tidligere prosjekter som er finansiert med midler fra stiftelsen.

NHS sender ut nyhetsbrev om forskning på hest fire ganger i året, meld deg på her: Abonner på nyhetsbrev 
Ønsker du å abonnere på det svenske nyhetsbrevet, kan du legge inn din e-postadresse nederst på SHF sine nettsider: https://hastforskning.se/

For at vi skal kunne sende nyhetsbrevet må du registrere din e-postadresse. Mailchimp.com er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. 
Spørsmål kan rettes til froydis.barstad@nhest.no 


For mer info, kontakt
Peter Kallings, forskningssjef Stiftelsen Hästforskning
00 46 8 627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Logo SHF

 

 

 

 

 
 

 

Bakgrunn for samarbeidsavtalen: 

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning. En egen avtale ble underskrevet i 2009. Fra norsk side kommer pengene fra Norsk Hestesenter (gjennom penger fra Norsk Rikstoto), Norges Forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. 
Norsk Hestesenter skal koordinere aktørene på norsk side i samarbeid med Norges Forskningsråd.Gjennom hesteforskningsprogrammet  ønsker hestenæringen i begge land å oppnå økt kunnskap, å bidra til nyskaping innen hestenæringa i tillegg til at forskning på hest kan bedre både hestevelferden og kvaliteten på selve hesteholdet.
En bredt sammensatt forskningskomite vil vurdere søknadene. Søknadene må holde en høy forskningsmessige kvalitet, og problemstillingene må ha relevans for hestenæringa. Søknader der norske og svenske forskningsmiljøer samarbeider vil bli prioritert.

En oversikt over prosjekter som har pågått i Norge i perioden 2010-2014 finner du her .