Norsk-svensk hesteforskning: Åtte nye forskningsprosjekt innvilget

Styret i Stiftelsen Hästforskning ga i går klarsignal til åtte nye forskningsprosjekt. Vaksinasjon, samfunnsøkonomi og hestens restitusjon er noen av temaene som forskerne i Norge og Sverige går løs på i 2017. 

Vinterridning på Starum. Foto: Astrid Marie Årdal
Skrevet av Kari Hustad/Johan Thorburn,  15.12.2016

 tillegg er ni pågående prosjekter sikret videre finansiering. 

Uregelmessig beinføring hos ridehester og travhester 
En god del hester som trener og konkurrerer har uregelmessig beinføring. Det kan komme av smerte, trening eller av naturlig variasjon. I prosjektet skal forskerne studere endringer i bevegelsesmønstret hos ridehester og travere. De skal også se på om i hvilken grad problemet finnes hos unghester som ikke trenes og hos ridehester som konkurrerer på elitenivå. De skal i tillegg studere om den uregelmessige beinføringen er mer til stede i visse faser mellom to skoninger.
Det er norske Eli Hendrickson, NMBU og svenske Marie Rhodin, SLU som skal samarbeide i prosjektet.

Hestenæringens samfunnsøkonomiske effekter
Hestenæringen har betydelige samfunnsøkonomiske samfunnseffekter, men det er uklart om det er forskjeller i ulike regioner og mellom ulike typer helstehold. Forskerne i dette prosjektet skal gjennom intervjuer og spørreundersøkelser samle data for å måle bruk og etterspørsel. Resultatene skal bidra til tydeligere dokumentasjon om hestenæringens effekter. Prosjektet skal utføres i Sverige.
Prosjektleder er Tobias Heldt ved Högskolan i Dalarna.

Her er en oversikt over samtlige nye prosjekt som nå blir finansiert av Stiftelsen Hästforskning: 

"Vaksinasjon- et mulig akternativ til markekur hos hest?"
Caroline Fossum, SLU
År 1: 562 000 SEK
År 2: 749 000 SEK
År 3: 776 000 SEK

"Antistoffer mot hesteinfluensa i virkeligheten- en studie av vaksinerte travhester i trening"
Eva Wattrang, SVA
År 1: 250 000 SEK

”Påvirkes hesters restitusjon etter arbeid av oppstallningsformen?”
Anna Jansson, SLU
År 1: 115 000 SEK

” En samfunnsmodell for hestenæringen: Hvordan varierer effekten mellom regioner och hestetyper?”
Tobias Heldt, Högskolan Dalarna
År 1: 630 000 SEK
År 2: 470 000 SEK

”Hestens og menneskets velferd og verdighet”
Henrik Lerner, Ersta Sköndal högskola
År 1: 374 500 SEK

”Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt”
Kristin Olstad, NMBU
Kerstin Hansson, SLU
År 1: 520 000 NOK/204 000 SEK
År 2: 236 000 NOK/204 000 SEK
År 3: 250 000 NOK/217 000 SEK

”Fra unghest till atlet – endringer over tid av bevegelsesmønstret hos trav- och ridehester”
Marie Rhodin, SLU
Eli Hendrickson, NMBU
År 1: 503 000 SEK/536 000 NOK
År 2: 506 000 SEK/228 000 NOK
År 3: 917 000 SEK/325 000 NOK

”Medisinsktekniske produkter – innhold og effekt på leddbetennelser”
Maria Löfgren, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
År 1: 602 000 SEK/166 000 NOK
År 2: 718 000 SEK/166 000 NOK
År 3: 478 000 SEK

For mer informasjon, kontakt forskningssjef Peter Kallings i Stiftelsen Hästforskning,
00 46 8 627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Pågående projekt:

”Förbättrad kryo-överlevnad hos hingstspermier avsedda för artificiell insemination”
Jane Morrell Darby, SLU
År 3: 700 000 SEK

”Karaktärisering av hjärt-kärlfunktionen hos insulinresistenta hästar”
Katarina Nostell, SLU
År 3: 100 000 SEK

”Kan förbättrad syresättning med pulsad inhalerad NO under hästanestesi öka patientsäkerheten?”
Görel Nyman, SLU
År 3: 560 000 SEK

”Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor”
Jenny Yngvesson, SLU
År 2: 610 000 SEK
År 3: 250 000 SEK

”Ridundervisningens pedagogiska praktik; lärande, interaktion och kommunikation om ryttarkänsla”
Anna Bergh, SLU
År 2: 340 000 SEK
År 3: 340 000 SEK

”Forbedret behandling for økt overlevelse etter ledd-infeksjon hos føll”
Kristin Olstad, NMBU
År 1: 630 000 NOK (framskjutet 1 år)

”Kartläggning av prestations-egenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren”
Gabriella Lindgren, SLU
Eric Strand, NMBU
År 2: 890 000 SEK/901 000 NOK

”Hösilage-‘intolerans’ hos häst?”
Cecilia Müller, SLU
Astrid Johansen, NIBIO
År 2: 690 000 SEK/406 000 NOK
År 3: 120 000 SEK/66 000 NOK

”Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter”
Eva Tydén, SLU
Heidi Enemark, Veterinærinstituttet
År 2: 670 00 SEK/1 214 000 NOK
År 3: 460 000 SEK

Beslutningene er midertidige, og at det kan være spesielle vikår knyttet til dem. Disse vilkårene framgår i den enkelte kontrakt. I januar vil prosjektetene som er innvilget motta en kontrakt, mens avslåtte prosjekt får medling om dette der motivene for avslaget også vil framgå.