Tildelinger i desember 2010


 
14.03.2011

17.12. 2010: Styret i Stiftelsen Hästforskning har i dag besluttet å gi tilskudd til i alt 38 hesteforskningsprosjekt i Norge og Sverige. Av de nye prosjektene som fikk penger er 3 av dem norske og 4 samarbeidsprosjekter mellom norske og svenske forskere. 
De nye norske prosjektene er:
1. Innflytelse fra hesteassistert terapi - Oslo Universitetssykehus-Aker
2.13C- Bikarbonatmetoden-om energiforbruk hos hest - UMB
3. Frukbarhet i hesteavl- sædkvalitet og forsendelse - NVH

De nye samarbeidsprosjektene mellom Norge og Sverige som er innvilget er:
1.Glykokortikoider til hest- sikker behandling i et dopingperspektiv - SLU
2.Mykotoksiner i høysilasj til hest- SLU
3. Smertebedømming og behandling hos hest - SLU

Av de som fikk forsatt klarsignal blant prosjekter som allerede er igang finner vi følgende norske og norsk/svenske prosjekter:
- Stemmebåndskollaps hos kaldblodstraver - NVH
- Smertelindring ved hjelp av lidokain- NVH
- Felles nordisk avlsverdivurdering varmblods ridehest- UMB
- Lagringsstabil høysilasje til hest- Bioforsk
- Kontrolltiltak mot parasitter- Vet.Instituttet
- Vekstmuligheter i norsk og svensk hestesektor-NILF