4 millioner forskningskroner til kaldblodstraveren

Stiftelsen Hästforskning ga i går klarsignal til et norsk-svensk forskningsprosjekt som skal se på kaldblodstraverens genetikk. Prestasjon, holdbarhet og helse er stikkordene for prosjektet.

Kaldblodstraveren Timian Scott og Vidar Hop. Foto: Eirik Stenhaug
Skrevet av Kari Hustad 18.12.2015

Fra norsk side er det professor Eric Strand ved NMBU (tidl. Norges Veterinærhøgskole) som skal lede kaldblodsprosjektet som strekker seg over 2 år. Sammen med universitetslektor Gabriella Lindgren fra SLU skal de to kartlegge prestasjonsegenskaper, genetisk variasjon og helse hos den norsk-svenske kaldblodstraveren. Prosjektet går over 2 år, og Stftelsen Hästforskning har bevilget 4 millioner SEK til arbeidet.
- Dette er meget gledelig for oss på NMBU, og vi gleder oss til å samarbeide med den dyktige genetikk-gruppen på SLU som også har gjort banebrytende forskning tidligere om hestens gangarter, sier Eric Strand.

Tidlig start, hurtighet og holdbarhet
Forskerne skal lete etter gener hos kaldblodstraveren som disponerer for egenskaper som tidlig start, hurtighet og holdbarhet. Det er også aktuelt å se på arvelighet rundt lidelsen stemmebåndkollaps.
- Denne lidelsen rammer kaldblodstraveren i mye større grad enn andre raser. Gjennom flere år har min kollega Cathrine Fjordbakk og jeg samlet blodprøver fra vår forskning på denne lidelsen. Nå får vi anledning til å bruke prøvene i en genetisk sammenheng, uttaler Strand.

Vil gi kunnskap om hele populasjonen
På nyåret begynner arbeidet for fullt med prosjektet. Det vil blant annet bli aktuelt å invitere kaldblodstravere for å foreta gentesting av en større gruppe hester.  
- Dette vil vi kommer tilbake til etterhvert. Men allerede nå er det viktig å understreke at det er hele populasjonen som er interessant. Kaldblodstravere som deltar i prosjektet vil aldri bli identifisert.
4 millioner SEK er mye penger, men en god del av budsjettet vil gå til gentester som er svært dyre å utføre, opplyser Eric Strand ved NMBU.

Hesteforskningen finansieres fra norsk side gjennom Norsk Rikstoto/Norsk Hestesenter, forskningsmidler over jordbruksoppgjøret og Norges Forskningsråd