5 nye hesteforskningsprosjekter i 2016

5 nye og 12 pågående forskningsprosjekt får midler fra Stiftelsen Hästforskning i 2016. De nye prosjektene handler bl.a. om grovfôr, rideskoler, markekurer og kaldblodstraver. 

Skrevet av Kari Hustad, 18.12.2015

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og i går hadde styret i stiftelsen møte om neste års tildelinger.
Totalt var det 11 millioner kroner til fordeling for 2016 hos Stiftelsen Hästforskning. Det var 5 nye prosjekter som fikk klarsignal i går.
Den største tildelingen går til et toårig prosjekt ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som skal kartlegge prestasjonsegenskaper, genetisk variasjon og helse hos kaldblodstraveren.

Et treårig prosjekt ved SLU og Uppsala universitet skal studere hvordan ridelærere ved svenske rideskoler underviser og formidler rytterfølelsen, dvs rytterens evne til å bedømme hvordan egen atferd påvirker hesten.

Et treårig prosjekt ved SLU skal undersøke hvordan rideskoler velger og motiverer valget av oppstallingstype for hesten.

Noen hester tåler dårlig ensilasje og får diaré. Et prosjekt ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og SLU skal se nærmere på om og hvorfor ensilasje-intoleranse oppstår.

Hestens helse trues av at innvollsparasitter som har blitt motstandsdyktige mot markekurer. Et prosjekt ved Veterinærinstituttet i Oslo og SLU skal utvikle en diagnostikk av store og små blodmark (strongilus vulgaris), samt undersøke hvordan selektiv bruk av markekurer (dvs behandling ut fra eggtelling i avføringsprøver) påvirker forekomst og skader som skyldes innvollsparasitter.

18 millioner SEK de kommende tre årene
Totalt kom det inn 52 søknader fra norske og svenske forskningsmiljøer. To prosjekter støttes av svensk finansiering og tre prosjekter støttes av norsk og svensk finansiering. For den neste 3årsperioden vil det bli brukt tilsammen 18 milioner SEK til prosjekter i Norge og Sverige.

Mindre penger enn før
- Styrets prioritering av norsk-svensk samarbeid samt forskningsområdet "Hestens betydning for mennesket, samfunnet og miljøet" var veilendende for årets tildelinger. Dessverre har vi mindre penger til disposisjon enn før, og vi var derfor tvunget til å avslå prosjekter som var både høyst relvante og med høy kvaliitet, sier Peter Kallings, forskningssjef ved Stiftelsen Hästforskning. 

Les oversikten over samtlige tildelinger med nye og pågående prosjekter her.