Æresdoktor i osteochondrosis dissecans

Professor Cathy S. Carlson, leder for Institutt for klinisk veterinærmedisin ved Universitetet i Minnesota, USA, har blitt utnevnt til æresdoktor ved veterinærfakultetet ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Professor Carlson leverer sin æresdoktorforelesning ved SLU fredag 5. oktober kl. 9.00, og mottar sin promovering i en seremoni med middag ved Uppsala slott lørdag 6. oktober. 

Over: Illustrasjonsbilde. Under: Cathy Carlson, foto: John Stromberg
29.08.2018

Cathy Carlson Foto: John Stromberg Professor Carlson leverte i 1986 sin doktoravhandling på osteochondrose hos gris. Hun var den første til å reprodusere sykdomsforløpet for osteochondrose eksperimentelt gjennom å kutte blodtilførselen til et lite område av vekstbrusken hos gris i 1991. Hun var også den første til å beskrive sammenhengen mellom svikt i blodtilførselen og resultatet: infarkt i vekstbrusken, på hest i 1995. Infarktene leder til forsinket forbeining, oppsprekking og løse biter i ledd kjent som osteochondrosis dissecans.

På 1990-tallet sendte Professor Stina Ekman ved SLU sin doktorgrad til Professor Carlson, noe som ble starten på et over 30 år langt forskningssamarbeid. Etter å ha forfattet en oversiktsartikkel i 1998 ble både Carlson og Ekman veiledere for den norske veterinæren Bjørnar Ytrehus (NMBU) i hans doktorgrad på osteochondrose hos gris, og senere for Kristin Olstad (NMBU) i hennes doktorgrad på osteochondrose hos hest. 

Æresdoktorutnevnelsen er en stor anerkjennelse av Cathy Carlsons mangeårige forskning, for fremgangsrikt internasjonalt og nordisk samarbeid generelt, og ostekondroseforskning spesielt. Et par av av forskningsprosjektene er finansiert av Stiftelsen Hästforskning, som Norsk Hestesenter er en del av:

Nils Dolvik – Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves
Kristin Olstad – Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt 

Æresdoktorforelesningen er åpen for alle interesserte: Osteochondrosis: a long and successful research collaboration