Doktorgrad som bedrer hestevelferden

Doktorgrad som bedrer hestevelferden

Tidligere har hun jobbet som inspektør for i kontrollere dyrevelferden i Sverige.
Gjennom sin doktorgrad i oktober har Sofie Viksten utviklet en protokoll som kan brukes til å måle hestevelferden. Deler av resultatene er allerede tatt i bruk av hestebransjen.

Skrevet av Kari Hustad

 

Sofie Viksten syntes ikke hun hadde et godt nok arbeidsverktøy for å kunne kontrollere at lovens minimumskrav ble fulgt. Gjennom sitt forskningsarbeid har hun nå gjort noe med det. I høst forsvarte hun sin doktorgrad på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. I samarbeid med andre eksperter og hestenæringen selv har hun utarbeidet en rekke mål som er samlet i en protokoll. Ikke minst har hesteatferd fått en sentral plass i tillegg til helse, miljø, fôring og bruk.

Bedre bedømming av hver enkelt hest
Protokollen er ikke bare ment for å brukes av inspektører, men også av hesteeierne. Den inneholder langt flere detaljer enn den som har vært brukt i svensk dyrehelsekontroll til nå. Vikstens nye bidrag gjør det dermed mulig å kunne bedømme tilstanden for hver enkelt hest på en mer utførlig måte. Med sin bakgrunn som inspektør har hun også sørget for at protokollen er praktisk tilpasset hverdagen for dem som skal overvåke hestevelferden.

- For meg har det vært avgjørende å få penger fra Stiftelsen Hästforskning. Dels fordi den ga et produkt som kommer til nytte, og dels fordi vi har gitt arbeidet med hestevelferd en oppsving. Selv om prosjektet er slutt, så går arbeidete videre og mange spennende prosjekter inspirert av min doktorgrad er på gang, sier Sofie Viksten.

En av dem som allerede har tatt i bruk deler av Vikstens protokoll er Svensk Travsport. Les mer om organisasjonens velferdsprogram Travarhälsan.

Om prosjektet: "Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling"

Sofie Vikstens doktoravhandling:
"Improving horse welfare through assessment and feedback"