Egen utlysning: Dølahest og nordsvensk brukshest

Stiftelsen Hästforskning lyser ut 700 000 SEK for forsknings-og utviklingsprosjekt som skal kobles opp mot dølahest og nordsvensk brukshest.

Dølahester i Bristol, Sikkilsdalen. Foto: Kaja Hustad Bendiksvoll
Skrevet av Kari Hustad ,  25.10.2016

Fokus for utlysningen som er rettet mot disse to rasene er de to hudlidelsene mugg og raspe. Det kan søkes midler for både forskningsprosjekt og utviklingsprosjekt.

Det bevilges kun midler til samarbeidsprosjekt mellom forskere i Sverige og Norge.

Søknad
Søknaden skal skrives på svensk eller norsk, men forskningsplan, CV m.m. kan skrives på engelsk.

Søk forskningsmidler i stiftelsens søknadssystem her

Behandling av søknader
Søknadene vurderes i ett trinn av stiftelsens forskningssjef, representanter for finansørene og et mindre antall medlemmer av stiftelsens ordinære forskningskomiteer. Vi gjør oppmerksom på at du må ha sluttrapportert tidligere prosjekt hos Stiftelsen Hästforskning for å kunne motta midler for nye prosjekt.

Finansiering
Utlysningen finansieres av Landslaget for Dølahest og Föreningen Nordsvenska Hästen, mens vurderingsarbeidet bekostes av Stiftelsen Hästforskning.

Viktige datoer

  • Utlysningen åpner 1.november 2016 kl.11.00

  • Utlysningen stenger 15.januar 2017 kl.15.00

  • Styret i Stiftelsen Hästforskning tar endelig beslutning i mars 2017