Forskere finner ny behandling mot hudbetennelser

Skabbmidd er svært plagsomt for hesten. Nå skal norske og svenske forskere prøve å finne bedre behandlingsmetoder for å hjelpe blant annet dølahest og nordsvensk brukshest. Foto: privat
Skrevet av Kari Hustad,  20.03.2017

I vinter ble det lyst ut et spesialprosjekt om mugg og raspe hos de to hesterasene. Nå har Stiftelsen Hästforskning bevilget nærmere 700 000 SEK til forskere fra Veterinærinstituttet i Oslo, Statens Veterinärmedisinska Anstalt og Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala som sammen skal finne metoder for å oppdage og behandle skabbmidden "Chorioptes equi" som kan være årsaklen til disse hudlidelsene.  

Forskerne skal se på ulike sider av mugg og raspe som opptrer på de nedre delene av hestens bein. De skal undersøke hvor hyppige lidelsene opptrer, de karakterisere lidelsene og utvikle en såkalt PCR-diagnostikk for å kunne oppdage Chorioptes-midd gjennom hudprøver. Prosjektet skal i tillegg sammenligne ulike prøvemåter og måle effekten av forskjellige behandlingsmetoder mot Chorioptes-midd, sopp og bakterier.

- Det er bra at forskerne går løs på disse lidelsene med et såpass bredt perspektiv, sier Peter Kallings som er forskningssjef i Stiftelsen Hästforskning.Prosjektet kan gi ny kunnskap og virkelig komme til nytte for hester med disse hudlidelsene.

FAKTA:  
Projektet ”Mugg og raspe på dølahester og nordsvenske brukshester: forekomst, diagnostikk och behandling” har fått bevilget 699 867 SEK over en treårsperiode.

Hovedsøkere er Giulio Grandi, SVA och Ida Skaar, Norges Veterinærinstitutt.

Utlysningen finansieres av Landslaget for Dølahest och Föreningen Nordsvenska Hästen mens Stiftelsen Hästforskning beksoter administreringen av prosjektet.

Les mer om Stiftelsen Hästforskning