Hederspris til Ann Kern Godals forskning

Stiftelsen Hästforskning har i dag delt ut en hederspris til et viktig og nyskapende forskningsprosjekt. Det ble en spesiell utdeling siden forskeren bak prosjektet omkom i en tragisk bilulykke i juni. I dag ble det arrangert et fagseminar til minne om Ann Kern Godal.

Prisutdeling fra Stiftelsen Hästforskning: Anne Kathrine Fossum overleverte diplomet til Tore Godal. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  08.09.2017

8.september var lenge pekt ut som dato for når Ann Kern Godal skulle forsvare sin doktorgrad på Gaustad sykehus i Oslo. Stedsvalget var ikke tilfeldig, for det var nettopp her det hele startet. Ann Kern Godal, med lang fartstid i internasjonalt arbeid med blant andre Gro Harlem Brundland, bestemte seg for å finne bevis i forskningen for at hesten kan gjøre en forskjell i rusbehandlingen. Stallen ved Gaustad sykehus har i en årrekke benyttet hester i dette arbeidet, og det var derfor naturlig å bruke Gaustad som utgangspunkt for doktorgradsarbeidet.

Oppsiktsvekkende resultater med hesteassistert terapi
Forskningsprosjektet ble finanisiert gjennom Stiftelsen Hästforskning som støtter forskningsprosjekt i Norge og Sverige. Under arbeidet med doktograden var Ann Kern Godal aktiv både med foredrag, publisering av artikler i internasjonale forskningstidsskrifter i tillegg til at hun ble hyppig intervjuet i ulike medier om sine funn. Hennes hovedfunn var at gruppen av ungdommer som benyttet hest som en del av terapien (HAT= horse assisted therapy) hadde 8 ganger høyere sjanse for å fullføre behandlingsopplegget enn gruppen som ikke benyttet hest. Under et styremøte i slutten av mai bestemte styret i Stiftelsen Hästforskning (SHF) at åres hederspris skulle gå til Ann Kern Godals prosjekt fordi SHF anser hennes arbeid som både viktig og nyskapende.
I en meningsløs bilulykke i Frankrike i juni i år døde Ann Kern Godal.

Nytt minnefond for forskning om hesteassistert terapi
Fredag 8.september ble det arrangert et fagseminar til minne om henne. Samtidig ble deltakerne på seminaret introdusert for det nystartede Ann Kern Godals minnefond som skal stimulere til ny forskning om hesteassistert terapi. Flere har allerede bidratt med pengegaver til fondet. Hennes mann, Tore Godal, garanterte også for fondet.
Under seminaret på Gaustad i dag var det Tore Godal som mottok hedersprisen fra Stiftelsen Hästforskning. Diplomet ble delt ut av styremedlem Anne-Kathrine Fossum som også er styreleder ved Norsk Hestesenter.