Hesteforskning: Trinn 2 er stengt

Trinn 2 i utlysningen for å søke hesteforskningsmidler i Norge og Sverige ble stengt 3.oktober. I desember tas beslutningen om hvem som får tildelt midler i 2017. 

Foto: Øystein Bakken
Skrevet av Kari Hustad,  05.10.2016

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning. Arbeidet styres av Stiftelsen Hästforskning. Søknadsprosessen er delt i to trinn, der trinn 1 består i å sende en kort skisse som blir bedømt ut fra relevans og potensial. Ved andre trinn sendes en full søknad som blir bedømt ut fra relevans og vitenskapelig kvalitet.
Trinn 2 ble stengt 3.oktober, og det har kommet inn 21 fulle søknader.
Stiftelsen Hästforskning har to ekspertgrupper som vurderer søknadene. Gruppene arbeider innenfor de to programområdene  veterinærmedisin/husdyrsvitenskap/teknologivitenskap og samfunnsvitenskap/humaniora.

Her kan du lese hvem som deltar i stiftelsens ekspertgrupper

Etter at de to ekspertgruppene har gitt sine vurderinger, behandles søknadene i stiftelsens styre som møtes i desember for å beslutte hvilke prosjekter som skal tildeles forskningsmidler.