Mange hovslagere forlater yrket

Mange hovslagere forlater yrket

Hovslageryrket er tøft. Så tøft at et flertall takker for seg etter en kort periode i yrket. Det viser en svensk undersøkelse som har sett på hovslagernes arbeidsmiljø. 260 svenske hovslagere, hvorav en tredel kvinner, har svart på spørsmål fra forskerne.

Skrevet av Kari Hustad

 

Behovet for hovslagere er stort både i Norge og Sverige. Samtidig er det er et kjent faktum i hestemiljøet at hovslagerne er skadeutsatt. Gjennom tidene har hovslageryrket vært dominert av menn, men i de siste åra har stadig flere kvinner tatt hovslagerutdanning i begge land. Nå viser det seg at det kvinnelige hovslagere er mer utsatt for skader enn deres mannlige kollegaer.

- Det var Svenska Hovslagarföreningen som tok opp spørsmålet fordi foreningen ønsket å bedre medlemmenes arbeidsmiljø. Mange av dem hadde over lengre tid varslet om skader og andre problemer med arbeidsmiljøet. Siden det er 25 år siden det ble gjort en tilsvarende undersøkelse om hovslagernes arbeidsmiljø var det er klart behov for å foreta nye undersøkelser, forteller Stefan Pinzke ved SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp.

Sammen med sin forskerkollega Lotta Löfqvist har han sett på hovslagernes utfordringer for å kunne finne løsninger som kan forebygge problemene. Med penger fra Stiftelsen Hästforskning har de to kartlagt hovslagerenes syn på sitt eget arbeidsmiljø. Studiet kommer også med en rekke tiltak og råd basert på svarene som kom fra de 260 hovslagerne, og forskerne gjennomførte en feltstudie ved fire arbeidsplasser.

Trivsel i jobben, men stor skaderisiko
Resultatet fra spørreundersøkelsen viser at hovslagerne trives godt i yrket. Samtidig er de tydelige i sine svar: Hele 99% av de spurte opplever risiko for arbeidsskader som er knyttet til kontakt med hest i tillegg til kutt/stikkskader og hørselskader. Svarene overrasket forskerne.

- Jeg synes de skader seg veldig ofte, sier Stefan Pinzke. Nesten 70% hadde vært utsatt for en ulykke de siste 12 månedene. En av fem hadde skadet seg såpass alvorlig at de måtte sykmelde seg. Det som også overrasket meg var at over 90 % av hovslagerne hadde hatt smerte eller fysisk ubehag i løpet av det siste året, og godt over halvparten svarte at de hadde hatt fysiske problemer sist uke.

- Dette er ekstremt høye tall. 38% har ikke kunnet jobbe på grunn av skader eller smerter. Og likevel er det ikke alle som bruker vernebriller eller hørselvern. Nesten en tredel av de spurte bruker ikke den beskyttelsen som de er anbefalt å bruke. Ut fra et sikkerhetssynspunkt burde dette tallet ligge høyere.

Dårlig oppdratte hester
Nesten halvparten av alle hovslagerne som deltok i undersøkelsen bedømmer arbeidsmiljøet som mindre bra. Kulde, varme, trekk, fukt, dårlig belysning og tunge arbeidsstillinger er utfordringer som går igjen.

- Hesteeierne tar ikke alltid hensyn til hovslagernes arbeidsmiljø. Hesteeierne er arbeidsgivere, og ut fra den rollen plikter de å se til at arbeidsmiljøet er bra for dem som jobber der. Det er nok på tide å øke bevisstheten rundt akkurat dette. Også offentlige myndigheter (i Norge: Mattilsynet) burde ta mer hensyn til hovslagernes arbeidsplass når de skal godkjenne stallene.