Framtidige forkningsprosjekt?

12. april deltok Stiftelsen Hästforskning på seminaret "Häst och människa - forskning och samverkan" på Norges Idrettshøyskole. 

Arne Amlien, rektor ved NHS, sitter i styret i Stiftelsen Hästforskning.

I løpet av seminaret ble ulike aktører presentert, samt eksempler på pågående forskning om relasjonen mellom menneske og hest, sett ut ifra et humanistisk og samfunnsvitenskaplig perspektiv. I møtet mellom ridesportens organisasjoner, instanser som bevilger forkningsmidler og forskere, ble det også diskutert muligheter for å søke midler for fremtidige forsknings-, utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Stiftelsen Hästforkning var representert ved Stefan Johansson og Arne Amlien, og de fortalte om mulighetene til å søke om forkningsmidler innenfor programområdet samfunnsvitenskap og humaniora.

- Her fikk vi møte miljøer som vi ikke har hatt så mye kontakt med før i forbindelse med forskning, og dette kan forhåpentligvis bidra til enda flere gode forkningsprosjekter på hest innenfor programområdet vi presenterte, sier Arne Amlien om deltagelsen.