Søk forskningsmidler for 2016

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning. Like over sommeren er det mulig å søke midler for 2016.

Foto: Øystein Bakken
Skrevet av Kari Hustad,  17.06.2015

Fra 1.september 2015 kl.11.00 åpnes det for å søke forskningsmidler innenfor den norsk-svenske hesteforskningsavtalen. Stiftelsen Hästforskning (SH) bevilger midler til forskning for hesten og hestenæringen i Norge og Sverige.

Forskningsområder
Hestenæringens forsknings- og utviklingsprogram har følgende tematiske områder:

- Hestens helse, prestasjon og velferd
- Hestens reproduksjon, avl og ernæring
- Hestens rolle for mennesker, samfunn og miljø

Stiftelsen Hästforskning støtter både veterinærmedisinsk og landbruksrettet forskning i tillegg til samfunns-og miljøforskning knyttet til hesten.
For 2016 prioriteres søknader fra det tredje området: Hestens rolle for mennesker, samfunn og miljø i tillegg til fellesprosjekter mellom norske og svenske forskningsmiljøer innen alle de tre områdene.

Søknadsfrist
Frist for å sende inn søknad er 1.oktober 2015 kl.15.00.
Det skal sendes inn fullstendig søknad til fristen.

Alle søknader må utdype prosjektets betydning for hestevelferden. Alle søknader må også inneholde en formidlingsplan med en beskrivelse av hvordan prosjektet skal kommuniseres fram til anvendelse av resultatene. Stiftelsen Hästforskning vil spesielt oppfordre til både nordisk og internasjonalt samarbeid og til tverrvitenskapelige prosjekt.

For prosjekter som går over flere år må det sendes inn fortsettelsessøknader hvert år med samme frist som for søknad om nye prosjekt (se over).

Søknadene blir vurdert av forskningskomiteen i Stiftelsen Hästforskning. Styret i stiftelsen fatter endelig beslutning om bevilgning til nye prosjekter 17.desember 2015.
Lenke til info fra Stiftelsen Hästforskning: http://hastforskning.se/

For nærmere informasjon for norske søkere:
Kontakt Siri Anzjøn, Norges Forskningsråd, tlf 22037098/ sia@forskningsradet.no

Logo SH