Stiftelsen Hästforskning: Trinn 2 er stengt

Trinn 2 i utlysningen for å søke hesteforskningsmidler i Norge og Sverige ble stengt den 1.oktober. Den 13. desember tas beslutningen om hvem som får tildelt midler for 2019. 

02.10.2018

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning gjennom Stiftelsen Hästforskning. Det utlyses årlig midler, og søknadsprosessen er delt i to trinn. Trinn 1 består i å sende en kort skisse som blir bedømt ut fra relevans og potensial. Ved andre trinn sendes en full søknad som blir bedømt ut fra relevans og vitenskapelig kvalitet. 
Trinn 2 ble stengt 1.oktober.

Stiftelsen Hästforskning har to ekspertgrupper som vurderer søknadene. Gruppene arbeider innenfor de to programområdene veterinærmedisin/husdyrsvitenskap/teknologivitenskap og samfunnsvitenskap/humaniora. 

Her kan du lese hvem som deltar i stiftelsens ekspertgrupper

Etter at de to ekspertgruppene har gitt sine vurderinger, behandles søknadene i stiftelsens styre som møtes i desember for å beslutte hvilke prosjekter som skal tildeles forskningsmidler.