Tildelinger i desember 2011

20.12.2011

Styret i Stiftelsen Hästforskning har i møte 16.desember gitt tilskudd til nye norske og svenske forskningsprosjekter. To nye helnorske prosjekter har fått klarsignal., begge skal styres av forskere ved Norges Veterinærhøgskole (NVH). Det ene prosjektet skal se på leddinfeksjoner hos føll mens det andre skal studere hestens tarmkanal. Et felles norsk/svensk prosjekt skal se på hvordan det nordiske klimaet og hesteholdet påvirker hestens temperaturregulering.
Under styremøtet ble det også gitt videre finansiering til forskningsprosjekter som pågår i begge land. Du finner en komplett oversikt over tildelingene her.