Tildelinger i desember 2012: Forskning på hestevelferd får mest

Skrevet av Kari Hustad,  21.12.2012

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har bestemt fordelingen av midler for neste år. 3 norske og 1 norsk-svensk prosjekt deler på 1,7 millioner NOK, mens 10 nye svenske prosjekt får tilsammen 3,7 millioner SEK.
Prosjektene er valgt ut blant de 65 søknadene som kom inn i år til SHF. Totalt ble det bevilget ca 7 millioner SEK og 3 millioner NOK til nye hesteforskningsprosjekt de kommende tre åra.

1,8 mill til hestevelferdsprosjekt
Et nytt prosjekt ved SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) om økt hestevelferd gjennom evaluering og spørreundersøkelser får mest penger, og får tilsammen 1,8 millioner SEK fordelt over tre år.
Styret i SHF har gitt klarsignal for totalt 14 nye forskningsprosjekt, mens 20 pågående prosjekt fortsetter også inn i 2013. Sammen med de pågående prosjektene er det bevilget i alt15,6 millioner SEK og 6,3 millioner NOK. I Norge går det meste til miljøet ved NVH(Norges veterinærhøgskole) mens SLU får det meste i Sverige.

Herpes, gjødselhåndtering og vekstfortyrrelser
En ny studie ved SVA (Sveriges veterinära anstalt) om forekomst og betydning av herpesvirus hos travhester får det største enkeltbeløpet for 2013 på 670 000 SEK.
Håndtering av store mengder gjødsel som kommer fra hver hest er et økende problem for dagens hesteeiere, spesielt i bynære strøk. Et nytt prosjekt ved SLU skal i løpet av to år studere hvordan hestegjødsel kan bli mer attraktivt som jordforbedringsmiddel. SHF har bevilget 929 000 SEK over to år til prosjektet.

Andre innvilgede prosjekt handler om mineralinnhold i grovfôr, utvikling av objektive metoder for bedømming av halte hester samt samspillet mellom ryttere, ridelærerer og hest.

Hvilke underlag som passer for trening og konkurranse med spranghester er et annet eksempel på et nytt svensk forskningsprosjekt som nå starter med støtte fra SHF.
Lidelsen osteochondrose (løse biter) som fører til vekstforstyrrelser i skjelettet på unghester, skal studeres i to nye prosjekt som tilsammen får rundt 2 millioner kroner. Et norsk-svensk prosjekt har fått 1 million kr og skal se på om proteiner kan være nøkkelen til hvordan lidelsen nedarves. Et helnorskt prosjekt innen genetikk har også fått en drøy million kr for å studerer hvordan sykdommen kan oppdages. Begge prosjektene er knyttet til NVH i Oslo.

SAMLET OVERSIKT OVER PROSJEKTER SOM ER INNVILGET I DESEMBER 2012