Tollfrihet ved import av hest

Avtalen er vedtatt i Stortinget, men tollsatsten forsvinner tidligst i 2019

Ill foto NHS
20.12.2017

Landbruksdirektoratet melder at avtalen som omhandler bla toll på hest som importeres fra EU til Norge er vedtatt i Stortinget. Avtalen er ennå ikke godkjent i EU.

Den nye avtalen om handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 omhandler blant annet toll på hester som handles mellom EU og Norge. Partene ble i vår enige om å oppheve tollen på 5000 kr inn til Norge. Endelig godkjenning i EU kan ta tid og Landbruksdirektoratet antar at tollfrihet ved import av hest fra EU tidligst vil tre i kraft fra 1.januar 2019.

Les mer på Landbruksdirektoratet sine sider.