Nå kan du søke om midler til forskning

Den 3. april åpnet Stiftelsen Hästforskning trinn 1 i årets utlysning. Stiftelsen Hästforskning bevilger penger til forskning på hesten og hestenæringen i Sverige og Norge.

 

Skrevet av Frøydis Barstad,  03.04.2018

Utlysningen er åpen for søknader både innen samfunnsvitenskap, humaniora, veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi/naturvitenskap. Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og oppfordrer derfor forskere i begge land om å samarbeide om å søke midler. Søknader som oppfyller stiftelsens krav til høy relevans og høy vitenskapelig kvalitet har økte sjanser for å få bevilget penger.

60 prosent av midlene er øremerket programområdet veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi/naturvitenskap. Årets prioriteringer for området er: 

  • hestevelferd
  • alternative behandlinger og andre ikke evidensbaserte metoder.

40 prosent av av midlene er øremerket programområdet samfunnsvitenskap og humaniora. Årets prioriteringer for området er: 

  • hesten som ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling
  • hesteassistert terapi, med underområdene "samfunnsøkonomiske konsekvenser" og "behandlingsformer og behandlingsalternativer".

Utlysningen er på totalt 12,5 millioner svenske og 6 millioner norske kroner.

Innen området hesteassistert terapi finnes det dessuten mulighet for finansiering fra Ann Kern Godals minnesfond. Stiftelsen Hästforskning og Ann Kern Godals minnesfond tar sammen beslutningen om fordelingen av midler til søkere som oppfyller vilkårene. Les mer om dette her: https://hastforskning.se/ytterligare-forskningsmedel-inom-hastassisterad-terapi-fran-ann-kern-godals-minnesfond/

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en full søknad med vekt på vitenskapelig kvalitet.

Trinn 1 i utlysningen åpnet 3.april, og stenger 11. juni.

Se informasjon på SHF sine nettsider om årets utlysning:

https://hastforskning.se/sok-medel/utlysning-2019/

https://hastforskning.se/in-english/call-for-applications/