Traineeopphold - en unik mulighet!

Våren begynner å gjøre sitt inntog, og det betyr også at det nærmer seg slutten på traineeoppholdet for de to første traineene i Norsk Hestesenters historie.

Tove Nordgård (t.v.) og Kristine Hansen er traineer på henholdsvis travtrenerutdanninga og ridelærerutdanninga i 2017/2018.
Skrevet av Frøydis Barstad,  05.04.2018

Tove Nordgård er trainee på travtrenerutdanningen, og har hatt stillingen siden januar 2017, Kristine Hansen er trainee på ridelærerutdanningen, og startet opp høsten 2017. Begge avslutter oppholdet på Norsk Hestesenter i juni 2018.

Begge traineene trives godt på NHS. – Her har du alle muligheter, du kan fokusere på ting du ønsker å lære mer om, og du er omgitt av mange dyktige fagpersoner, forteller Kristine.

Dan daglige jobben til traineene er å bistå lærerne ved de respektive studiene, samt å vikariere ved behov, og ikke minst ta del i det daglige hesteholdet. Kristine har fire ansvarshester, mens Tove har med en egen hest + tre passhester. Da går dagene fort. – Det er en «åtte til fire»-jobb, hvis man ønsker det, men en slik stilling er en unik mulighet, med tanke på både hester, folk, anlegg og nettverk, så jeg bruker hver time i døgnet for det det er verdt, smiler en engasjert Kristine. – Her kan man lære mye om det meste, og alle her tar seg tid til å lære bort noe, supplerer Tove. – I tillegg er det fleksibilitet i hverdagen, og et godt arbeidsmiljø. Jeg syns det er veldig inkluderende her, og mye humor – det er viktig!

De dyktige traineene er enige om at det ikke bare er det faglige som har gitt utbytte, det å være ansatt i en relativt stor bedrift har også vært lærerikt, i tillegg til den personlige utviklingen som skjer i løpet av oppholdet.   

Men et intensivt traineeopphold byr også på noen utfordringer.  – Det var litt rart å bytte rolle fra elev til ansatt. Litt skummelt, men mest interessant – og veldig artig, forteller Tove. Kristine er enig. – Rollebyttet var litt spesielt, og det har vært litt utfordrende å være et bindeledd mellom studenter og instruktører, når man kommer rett fra å være student her selv. Men jeg har lært mye av det!

Både Kristine og Tove bor i kommandantboligen på Starum. – Det er kjempefint, vi bor midt i smørøyet! Også har vi fantastisk utsikt til Mjøsa her da, ler de godt. For når man har bodd på Toten en stund, skjønner man at DET er en ting totninger liker å høre.

Når oppholdet er ferdig ønsker Kristine å ta i bruk utdannelsen sin som ridelærer, mens Tove vurderer videre studier. Vi takker for alt de har bidratt med, og ønsker dem lykke til videre på ferden – og har du lyst til å bli trainee på Norsk Hestesenter, er søknadsfristen 15. april.

Utlysning trainee travtrenerutdanninga
Utlysning trainee ridelærerutdanninga