Møter om grovfôrsituasjonen

Det arrangeres flere møter om grovfôrsituasjonen som er rettet mot hest, rundt omkring i landet vårt. Vet du om slike type arrangementer med fagfolk på temaet, send en e-post til froydis.barstad@nhest.no - så legger vi det til i lista under. 

29.08.2018

Torsdag 30. august klokka 19.00-20.00 blir det avholdt nettmøte om grovfôrsituasjonen i regi av Felleskjøpet. Fokus for møtet vil være god fôrdisponering og ulike tiltak som kan gjøres i arbeidet med å legge en fôrplan for vinteren. Mattilsynet er også med, og vil kunne svare på spørsmål om import av grovfôr.

https://www.felleskjopet.no/aktiviteter/nettmote-om-utfordrende-grovfor-situasjon-for-hesteeiere/ 

 

Tirsdag 11. september klokka 19.00 arrangerer Stavplassen på Tretten infokveld, hvor du kan lære om hestens fordøyelsesorganer og få kunnskap om alternativer til vanlig grovfôr.

https://www.facebook.com/events/1111288722367801/