Eksamen for eksteriørdommere

Lørdag 17. februar avholdt Norsk Hestesenter eksamen for eksteriørdommere.

Jörgen Karlsson under sin praktiske del av eksamen. Her bedømmer han en varmblodstraver, mønstret av Sunniva S. Husby.
Skrevet av Frøydis Barstad,  19.02.2018

Eksamen for eksteriørdommere består av en teoretisk og en praktisk del (bedømming av fire hester, hvorav en, eller helst to, av egen rase og de resterende av andre raser), samt en samtale med sensorene rundt den praktiske delen. Samtlige av de fire som gikk opp til eksamen på lørdag besto, og vi gratulerer så mye!

Det var følgende som tok eksamen, og de ble autorisert for disse rasene:

  • Henriette Brekke: Varmblods ridehest 
  • Jörgen Karlsson, Sverige: Lipizzaner
  • Line Molversmyr: Pinto og varmblods ridehest
  • Renate Ugelstad: Gypsy cob og traverrasene

Sensorer var Nils-Ivar Dolvik, Tommy Husebye og Christina Olsson, Sverige.

Dommerutdanningen er lagt opp slik at det er raseorganisasjonene som foreslår kandidater. Kandidatene må gjennom en opptaksprøve, og de som består denne skal så gjennomføre et utdanningsløp på minst tre år. De må deretter bestå en tentamen før de kan gå opp til eksamen - for å bli godkjent eksteriørdommer for den rasen som er deres hovedrase. I løpet av utdannelsen må de også delta på årlige aspirantkurs, og de må dessuten være skriver på en rekke utstillinger.

Når en nyutdannet eksteriørdommer har bestått eksamen og dermed kan dømme hester rundt på de offisielle hesteutstillingene, vil det i starten være sammen med en erfaren dommer. På den måten overføres kunnskap og erfaring bygges. Etter hvert vil mange dommere utvide "repertoaret" med flere raser. Dommergjerningen er en spennende, krevende og givende oppgave og det er alltid noe nytt å lære.