Transportørkurs på nett

Norsk Hestesenter har i mange år arrangert transportørkurs - nå blir det mulig å ta dette kurset på nett!

24.07.2018

Transportørkurset er obligatorisk for den som frakter hest profesjonelt. Bestått eksamen gir godkjenning for transport av hest i næringsøyemed i henhold til kravene fra Mattilsynet. Tema som gjennomgås er hvilke regler som gjelder for hester som skal transporteres, hestefysiologi med vekt på vannings- og fôringsbehov, sykdom relatert til transport, hestens atferd og stresspåvirkning. Betydningen av sjåfør og ledsagers atferd for hestens velferd, samt sikkerhet for hest og transportpersonell og avliving av hest i nødstilfeller er andre stikkord for kurset.

Kurset har tidligere vært avholdt over en hel dag, og blitt avsluttet med en skriftlig prøve. Transportørkurset er et av våre mest populære kurs, men for mange kan det være en utfordring å ta fri en hel dag eller reise langt for å få deltatt. Vi har derfor utviklet et nettkurs, som nå er godkjent av Mattilsynet.

Nettkurset vil være tilgjengelig fra høsten 2018, nærmere dato vil bli annonsert.