Eksamen i rideskoledrift

Sommeren nærmer seg, og det betyr at studieåret går mot slutten for våre studenter. Men først; eksamenstid!

Cathrine Thorsbakken Midtbu presenterer Marits Rideskole.
Skrevet av Live Ulven,  01.06.2018

Våre studenter har både teoretiske og praktiske eksamener, og ett av fagområdene som ridelærer III-studentene har hatt dette semesteret er rideskoledrift. Denne uka har de hatt framføring av sin fordypningsoppgave i dette emnet, som bl.a. tar for seg rideskoleadministrasjon og bedriftsorganisering av rideskole/ridesenter. 

Oppgaven var å holde en presentasjon på ca 20 minutter, gjerne ved hjelp av power point eller lignende, hvor de skulle presentere et konkret ridesenter. Momenter som skulle med var bl.a.:

  • fakta og driftstype; organisasjonsmodell, informasjon om ansatte og arbeidsoppgaver, fasiliteter, hester, antall elever og andre kunder, vedlikehold, sikkerhet
  • administrasjon; ansvarsområder, historikk, mål, markedstilpassing og kundegrunnlag, samarbeid med nærmiljøet
  • økonomisk administrasjon; personalansvar, forsikringer, annet økonomisk ansvar

Det er kun offisielle tall (som pris på ridetimer osv) og økonomimodell som presenteres.

Studentene blir vurdert etter følgende kriterier: kvalitet på fremføringen, fokus, struktur, disposisjon, innhold, fakta, dybde og forståelse av stoffet, generelt inntrykk.

Følgende rideklubber/-senter ble presentert, og alle studentene hadde grundige og interessante presentasjoner:

Anna Gyhlenius: Åre Rideklubb
Marthe Vadder: SR Gyldermyra
Karianne Løkås: Valstad gård
Siri Birgitte Aalvik: Stall Verdens Ende
Elise Lyng Monssen: Bergen rideklubb, Sletten
Hanne Bryhn: Blixland
Cathrine Thorsbakken Midtbu: Marits Rideskole
Anne-Kristine Hardaway: Stall Siring