Informasjon vedrørende salmonella

Norsk Hestesenter får naturlig nok en del henvendelser vedrørende salmonellautbruddet, med tanke på aktiviteter som skjer på eller i regi av Norsk Hestesenter. Her finner du litt kortfattet informasjon om hvordan dette påvirker aktiviteten hos oss, og hva du må gjøre om du skal delta på et arrangement her.

Skal du på stevne på Norsk Hestesenter? Husk egenmeldingsskjema! (Illustrasjonsbilde.)
Skrevet av Frøydis Barstad,  25.06.2018

Norsk Hestesenter følger kontinuerlig med på situasjonen rundt funn av salmonella på Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen, og vurderer fortløpende hva det betyr for våre aktiviteter. Slik situasjonen er pr. dags dato, så går alle kurs, stevner og treninger på NHS som planlagt, men vi krever egenmeldingsskjema fra alle som stiller med hest på våre arrangementer. Egenmeldingsskjema finner du her. (Dette ligger i wordformat, slik at f.eks. navn på arrangementet kan tilpasses - dette blir også sendt til stevnearrangører o.l., slik at de kan formidle det videre til sine deltagere.)

Det er Mattilsynet som fører kontroll med situasjonen. Følg derfor med på pressemeldinger og annen info som fortløpende legges ut på Mattilsynets hjemmesider. De har laget en samleside med informasjon, så det skal være enkelt å holde seg oppdatert. Inntil videre oppfordrer NHS alle om å ta kontakt med veterinær, samt at du unngår å reise på stevne/trening/ samling, dersom du har mistanke om sykt dyr på egen stall.

Les også tidligere nettsak med informasjon.