Siste studiedag

Alle undervisningstimer og eksamener er unnagjort, og studieåret ved Norsk Hestesenter for 2017/2018 var i dag ved veis ende.

Avgangselevene på ridelærerstudiet og travtrenerstudiet i 2017/2018, med noen av de faste instruktørene.
Skrevet av Frøydis Barstad,  06.06.2018

Norsk Hestesenter sin fagskoleutdanning har begrenset med studieplasser, og det er et fint knippe med studenter som går enten ridelærer eller travtrenerutdanningen. Det betyr at man blir godt kjent med hverandre, og selv om gleden er stor over å ha fullført studiene, er det også litt vemodig å ta farvel - både for studentene, men også for de ansatte ved NHS.

Sunniva S. HusbyI dag var altså siste dagen, og etter eksamen på formiddagen, var det klart for avslutningslunsj. Her ble det utdelt både fine ord og gaver, og ikke minst sto "Kantinekoret" for et flott musikalsk innslag. Årets travtrenerstipend ble også delt ut, et stipend på 4000 kr gitt av DNT og NHS. Stipendet gikk til Sunniva S. Husby (bildet), for blant annet å ha vist god framgang gjennom studiet, sine gode samarbeidsevner og store arbeidskapasitet. Vi gratulerer!

Norsk Hestesenter ønsker å takke alle studentene for et fint år med mye engasjement og innsatsvilje - lykke til videre!