Stor pågang for innavlsberegninger

Tilbudet med innavlsberegning for avkom etter avlskombinasjoner har vært et populært tilbud i de to årene vi har tilbudt dette.

19.06.2018

Norsk Hestesenter har våren  2017 og 2018 tilbudt hoppeeiere som vurderer bedekking av de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest å få regnet ut innavlsgrad for avkom etter sin hoppe og hingster de har sett på. Tilbudet har vært gitt over fem uker i april og mai begge år. Det er om lag samme antall kombinasjoner og hester som har vært sjekket begge år, ca. 400 årlig, 800 kombinasjoner totalt. Hvis vi ser på enkeltdyrnivå så er det 140 unike dølahopper som har vært sjekket i kombinasjon med hingst, 44 unike fjordhopper og 103 unike nordlandshest/lyngshest.

I tillegg har det vært gjort innavlsberegninger ved henvendelse også utenom de spesifiserte ukene, det gjelder om lag 200 kombinasjoner. Totalt er det altså kjørt om lag 1000 kombinasjoner av hopper og hingster for de tre rasene vi har tilbudt dette til. Se tabellene under for raseoversikt.

2017

Dølahest

Fjordhest

Nordlandshest/lyngshest

Kombinasjoner

211

38

142

Hopper

86

18

53

Hingster

65

29

55

 

2018

Dølahest

Fjordhest

Nordlandshest/lyngshest

Kombinasjoner

168

89

196

Hopper

68

28

58

Hingster

49

41

54

 

Vi har gjort noen kjøringer også etter perioden med avsatt tid for slike kjøringer (siste dag i 2018 29. mai), men avslutter nå slektskapskjøringerne for i år helt, og ønsker alle hoppe- og hingste-eiere lykke til med årets avlssesong.

For sesongen 2019 arbeides det for å få på plass en nettbasert løsning av programmet som benyttes, slik at hoppeiere selv kan sjekke aktuelle hingster. Følg med på nettsiden vår for informasjon.