Bedekt hoppe i fjor?

Vi ser på sosiale medier at føllingssesongen nå er i gang for alvor, og det er på tide å gi beskjed om resultatet av fjorårets små og store eventyr rundt i landet til passutsteder for rasen.

Skrevet av Siri Furre,  25.05.2018

Vi har allerede begynt å få inn springsedler fra oppdrettere, og også en del e-poster med melding om tomme hopper. Nå er tiden inne for å melde fra hvis du ikke allerede har gjort det. Denne artikkelen er spesielt rettet til deg som eier en hest av nasjonal rase, men viktigheten av å melde fra om fødte føll, tomme hopper etc. gjelder alle. Hva skal du så gjøre hvis du bedekket hoppen din i fjor?

Hoppen har føllet
Send inn springseddelen som du har fått av hingsteholder til Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena. Hvis du ikke har fått springseddel av hingsteholder må du ta kontakt med denne for å få den tilsendt. Du kan lese litt mer om innsending av springseddel her

Hoppen ble ikke drektig
Send inn springseddelen, eller send en e-post til registrering@nhest.no hvor du opplyser om hoppens navn, registreringsnummer og at den ikke ble drektig.

Hoppen kastet, eller føllet døde kort tid etter fødsel
Send inn springseddelen, eller send en e-post til registrering@nhest.no hvor du opplyser om hoppens navn, registreringsnummer og at hoppen har kastet eller mistet føllet.

Hoppen er død
Send inn springseddelen, eller send en e-post til registrering@nhest.no hvor du opplyser om hoppens navn, registreringsnummer og at den er død. Hvis den var ultralydsjekket slik at du vet at den var drektig da den døde gir du beskjed også om det.

Døde hester og hester med nye eiere
Vi oppdager jevnlig kastrerte hingster i databasen hvor eier ikke har meldt inn at hingsten er kastrert, det samme gjelder døde hester og hester som har skiftet eiere. Vi er helt avhengig av at dere som eier hester melder inn endringer til oss. Vi på Norsk Hestesenter bruker informasjonen i databasen som bakgrunn for ulike typer og overvåkning av rasene, det samme gjør avlsorganisasjonene. Hvis informasjonen i registeret ikke er oppdatert får vi usikker statistikk og dette kan resultere i at antall hester og tilgjengelige avlsdyr i rasene overestimeres. Dette kan potensielt være skadelig for bevaringsarbeidet for rasene da situasjonen kan være annerledes enn hva informasjon i databasen gir inntrykk av.

Unødvendig misbruk av tillitsvalgtes tid
Tillitsvalgte i organisasjonene arbeider for rasene på frivillig basis og bruker en stor del av egen fritid på arbeid for og med rasene. Når informasjonen i databasen ikke er oppdatert bruker disse (og vi) unødvendig mye tid på arbeid som kunne vært unngått. Et eksempel på unødig ekstraarbeid er i forbindelse med hoppeprosjektet hvor vi og organisasjonene, i tillegg til de som har meldt interesse, også identifiserer andre hopper som kan være interessante. Det går fort mange timer på søke opp korrekt kontaktperson til en interessant hoppe og når det oppnås kontakt med eier viser det seg at hoppen for eksempel var død, eller den hingsten som utpekte seg som særdeles gunstig til hoppen var kastrert uten at det var meldt fra om dette. Disse timene kunne vært brukt på å gjøre annet nyttig arbeid for rasen.

Lett og gratis å gi beskjed
Det er kun ved registrering av hester eller ved eierskifter at vi behøver papirer innsendt per post. Hvis du har kastrert en hest, eller hesten er død så meldes dette enkelt inn ved å sende en e-post til registrering@nhest.no, og det koster ingenting å melde fra.

Bruk den siste helgen i mai på å gå gjennom dine hester og sjekk at det som står registrert på dem i stambok på nett er riktig, du kan søke opp hesten i stambok på nett her. 

Lurer du på å kjøpe hest?
Husk våre viktigste sjekkpunkter før kjøp:
• Har hesten pass?
• Er hesten registrert i Norge?
• Er hesten registrert på den du kjøper den av?

Du kan lese mer om pass og kjøp av hest her