Lansering av nasjonal hesteveileder

Fredag 25. mai lanserte regjeringen en nasjonal veileder for hest, et nyttig verktøy for både det offentlige og for hestebransjen!

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk prøve seg som kusk under lanseringen av veilederen.
Skrevet av Frøydis Barstad ,  28.05.2018

Lanseringen ble gjort av landbruks- og matminister Jon Georg Dale, og tok plass på Alna ridesenter.

Veilederen gir et bilde av norsk hestehold i 2018, med et fremtidrettet blikk, og den inneholder faktabasert informasjon, praktiske eksempler, kontaktinformasjon og henvisning til aktuelle lover og regler. 

Veilederen vil forhåpentligvis bidra til å øke kunnskapen om hest og hestebransjen, og bli et nyttig verktøy for offentlig ansatte, spesielt i alle landets kommuner. Den vil og være svært nyttig for hestebransjen selv, særlig med tanke på lovverk og utvikling av egen næring. NHS håper selvsagt også at den kan være en døråpner for mange gode samarbeid mellom bransjen og det offentlige, tuftet på en felles forståelse av nytte, verdi og behov.

Arbeidet med veilederen startet for ett år siden, og Norsk Hestesenter har vært involvert i hele prosessen med å utvikle denne veilederen, og har sammen med andre organisasjoner bidratt med både innhold og innspill gjennom arbeidsmøter, innspillsmøter og høring.

Veilederen vil ligge som et elektronisk dokument, med de mulighetene det gir med tanke på kontinuerlig oppdatering etter hvert som man ser behov, eller det for eksempel skjer endringer i regelverk.

Her kan du lese om lanseringen på regjeringens nettsider.

Her finner du veilederen.