Åpen klasse - nå også for hopper og vallaker!

Illustrasjonsbilde: Lunner Idar
27.03.2018

I åpen klasse kan alle voksne hopper og vallaker som er A-registrert i sitt raseregister stilles. Hestene regnes som voksne etter 1.august det året den er 3 år. De får en eksteriøromtale, men ikke tallkarakterer og ingen premiegrad. Omtalen hestene får kommer ikke inn i stamboka.

Dette er en fin mulighet til å stille ut hopper og vallaker som av en eller annen grunn f.eks. ikke kan avlegge rasens obligatoriske bruksprøve. Her kan man også, litt uhøytidelig, få smake på hvordan det er å vise hest på utstilling.

Innmeldingsavgifta i åpen klasse er kr. 500,-. Hester i åpen klasse kan ikke vise bruksprøve.