"Nye" bruksprøver i 2018

Det har de siste årene foregått en gjennomgang av bruksprøver med en medfølgende endring av registrering av egenskaper for kjøre-, ride- og tømmekjøringsprøver for dommernes del. Det er i tillegg gjort et par justeringer som vil påvirke utstillere.

Dølahesten Mostjernar i operaen 2003 (ikke del av "nye bruksprøver")
Skrevet av Siri Furre,  28.03.2018

Gjennom flere år har en arbeidsgruppe jobbet med endringer i bruksprøver for de nasjonale hesterasene, hovedmålet har vært at egenskaper skal registreres på flest mulig hester på flest mulig arenaer. Gjennom å gjøre dette er målet at rasenes bruksegenskaper bedre kan dokumenteres for fremtidige kjøpere og brukere, og ikke minst brukes i avlsarbeidet til rasene.

Lineær registrering

Det er innført lineær registrering av fire temperamentsegenskaper og fire gangartsegenskaper, disse registreringene skal i første omgang kun samles inn. Dette betyr at rangering og premiering av hester skal gjøres slik det alltid har vært gjort. Ingen av de nye lineære egenskapene er knyttet direkte til poenggivingen for egenskapene,  de lineære underegenskapene er kun valgt ut som en del av det helhetsbildet som danner grunnlag for poenggiving. Det betyr at to hester kan ha lik avkryssing på de lineære egenskapene, men ende med ulike poeng for egenskapen. Det er viktig for oss å understreke denne uavhengigheten mellom lineær registrering og poeng for å sikre at dommerne våre slipper unødig diskusjon rundt lineær registrering og poenggiving på utstillingsplassen.

Det har vært viktig for arbeidsgruppen at gjennomføring av bruksprøvene ikke skulle endres i stor grad, og at bruksprøvene skulle være gjenkjennbare for utstillere. Vi har utarbeidet et mer detaljert informasjonsskriv om endringen av bruksprøvene hvor du også kan lese definering av de lineære egenskapene, samt se hvordan dømmeskjemaene vil se ut i 2018.

Følgende gjelder fra og med 2018 i tillegg til registrering av lineære egenskaper for bruksprøver på hoppe- og vallakutstillinger:

Kjøreprøve

  • Ingen endring i gjennomføring av prøven
  • Delpoeng for fremdrift og samarbeidsvilje er fjernet
  • Totalsum beholdt

Rideprøve

  • Rygging utgår
  • Serpentiner erstattes med bøyde sport (poengsettes)
  • Delpoeng for fremdrift, balanse og samarbeidsvilje er fjernet
  • *Nytt moment: opp- og avsitting (poengsettes ikke)

*Når rideprøven er gjennomført ber dommerne rytter stille opp og stige av hesten, for deretter å stige opp på hesten igejn. Rytteren forlater deretter ringen ridende som vanlig. Det er tillatt å ha med en medhjelper som kan gi rytter bein eller holde igjen sal på høyre side, medhjelper kan bistå sikkerhetsmessige ved å ha en hånd i tøylen. Alternativt ha med en egen krakk som medbringes i ringen og benyttes ved oppsitting. Utstillingsarrangør skal ikke stille krakk til disposisjon, det er kun tillatt å bruke medbrakt krakk.

 Tømmekjøringsprøve

  • Trav er obligatorisk
  • **Nytt moment: Oppstart (poengsettes ikke)

**Hesten leies inn på banen med tømmene festet i selen. Tømmekjøringsprøven starter etter anvisning fra dommerne ved at kusken løsner tømmer og setter i gang hesten. Prøven gjennomføres deretter som tidligere. Det kan være med en medhjelper under oppstart. Medhjelper kan stå foran hesten, men ikke holde i den.

For alle tre prøver gjelder at poenget for "lynne" er endret til et poeng for "oppførsel på utstillingen", forkortet "oppførsel", dette fordi begrepet lynne har medført en del forvirring og diskusjon spesielt blant utstillere og publikum.