Skeidreglement er klart

Skeidreglement er klart

01.03.2018

Arbeidet med et felles standardisert Skeid-reglement er nå endelig ferdigstilt og under bruksprøvedommersamlingen sist helg ble også dette reglementet og dømmeskjema gjennomgått teoretisk og praktisk. 

Reglementet er utarbeidet av Skeidgruppen bestående av Linn W. Rønning (dølahest), Jenny W. Johnsen (fjordhest), Solveig Wisløff (nordlandshest/lyngshest), disse har hatt med seg sekretær og koordinator Siri Furre i innspurten av arbeidet. I tillegg har Hanne F. Olsen v/NMBU utarbeidet dømmeskjemaene på bakgrunn av erfaringer fra ulike Skeid-arrangement og temperamentstesting. Skeid er på mange måter en samlekonkurranse som tar inn i seg elementer fra både working equtation, trec og ikke minst brukskjøring- og ridning hvor det i mange år har vært avholdt konkurranser og mesterskap og hvor det er et stort og aktivt miljø her i landet.  

Tanken bak Skeid er å kombinere velprøvde, og noen nye, bruksøvelser med en registreringsmetode av egenskaper som på lengre sikt kan tenkes å tas i bruk ved avlsvurderinger av hester. Dette siste ligger imidlertid langt frem i tid, og forutsetter stor deltakelse i Skeid og ikke minst gode registereringer av egenskaper. 

Skeid er de nasjonale hesterasenes sport, og kan kun arrangeres av de nasjonale rasenes lokallag eller aktivitetsutvalg, med bruk av det gjeldende regelemenetet og rykende ferske dømmeskjema. 

Vi håper mange lokallag arrangerer Skeid i 2018, og at dere deltar på de ulike Skeidarrangementene rundt omkring for å vise frem de nasjonale hesterasenes kalde hode og varme hjerte, og ikke minst for å ha det gøy med hest!

I første omgang finner dere reglement, dømmeskjema og tips til arrangører på fjordhestlaget sine nettsider.