Bedekningstall 2018

Positiv og stabil trend for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest

09.10.2018

Fristen for å sende inn bedekningslister var 1. oktober, vi får fremdeles inn noen etternølere, men publiserer nå de foreløbige bedekningstallene for sesongen 2018.

Dølahest har bortimot uendret antall bedekte hopper sammenlignet med fjoråret med 229 rapporterte hopper så langt. Fjordhest har hatt en kraftig økning fra fjoråret, og for denne rasen er det rapportert 277 bedekte hopper. Nordlandshest/lyngshest ligger i likhet med dølahesten stabilt med foreløbig innrapportert 143 bedekte hopper.

Dette er gode nyheter for de nasjonale rasene da det ser ut til at trenden for noen år siden med sterkt nedadgående bedekningstall nå virker å ha snudd. Alle raser virker å ha stabilisert seg med årvisse variasjoner og en svak oppadgående trend om vi ser på tallene over tid.

Følltall per 25. oktober er 119 dølahester, 114 fjordhester og 77 nordlandshest/lyngshester. 

Vi oppfordrer alle som bedekte hoppen sin i fjor om å sende inn springseddel for å sette igang registrering av føll så raskt som mulig slik at vi får en oversikt over sesongens resultat. I tillegg må dere huske å sende inn springseddel også hvis hoppen var tom, kastet, føllet måtte avlives etter kort tid, eller hoppen ble avlivet i løpet av vinteren. Det er viktig å vite resultat av bedekning, selv om det ikke ble føll av det da komplette rapporteringer danner grunnlag for viktig statistikk om rasenes fruktbarhet.

Du kan lese mer om rapportering av resultat av bedekning og andre endringer som gjelder hesten her.

Oversikt over hvilke hingster som har virket i avlen i de tre rasene og hvor mange hopper hver enkelt har fått finner du under.