Frist for innsending av bedekningslister og springsedler

Har du avlshingst, eller hoppe som har fått føll i år? Husk at fristen for å sende inn bedekningslister og springsedler er den 1. oktober.

19.09.2018

Har du vært hingsteholder i år?

Bedekningslister skal sendes inn innen den 1. oktober for alle de avlsgodkjente hingstene som har vært brukt i 2018. Alle hopper som har vært ført til hingsten i årets avlssesong skal påføres lista.

Bedekningslistene skal sendes til Norsk Hestesenter med kopi til raseorganisasjonen. Du kan bruke bedekningsliste som finnes på nettsiden. Bedekningslister og springsedler kan også fås ved henvendelse til NHS, på e-post: nhest@nhest.no eller tlf.: 61 16 55 00.

Vi har foreløpig mottatt bedekningslister fra disse hingstene (per 17/9).

OBS! Innsending av bedekningslister etter denne fristen (eller senere tilføyelser) medfører et gebyr på kr 1250,- (inkl. mva).

Har hoppa di fått føll?

1. oktober er også frist for å sende inn springseddel for registrering av årets føll. Vi minner om at vi (fra og med 2016) ikke lenger sender ut fødselsmeldinger. Du skal nå fylle ut baksiden av springseddelen og sende inn, du kan lese mer om endringen her. Fristen er satt for at man skal kunne registrere føll samme år som de er født. Prisen for registrering samme år som fødselsåret er kr 1100,-. Registrering av føll et annet år enn fødselsåret (samt hvite pass) koster kr 1505,-. Les mer om registrering.

Dersom hoppa di var bedekt, men ikke tok seg, har mistet føllet i løpet av drektigheten, fått dødfødt føll eller føllet har dødd kort tid etter fødsel, så vil vi vite det også! Rapportering av bedekningsresultat (føllprosent) legger grunnlag for beregning av hingstens fruktbarhet. I tillegg er dette viktig populasjonsdata.

Minner også om at det for alle raser, men spesielt for de nasjonale, er viktig at du melder fra om hesten din er død eller kastrert. Vi bruker databasen aktivt i arbeidet med bevaring av de nasjonale rasene og da må den være så korrekt som mulig. 

Innsending av bedekningslister og springsedler gjelder for de rasene NHS er stambokfører for.