Manglende rapportering fra bedekninger i 2017

Bedekket du hoppen din i 2017, og har du glemt å melde inn resultat av bedekningen?

07.02.2019

Vi er nå i februar året etter at hoppene som ble bedekt i 2017 skulle ha føllet sesongen 2018. For fødte føll gjelder frister for søknad om hestepass fastsatt i forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien, du kan lese informasjon fra Mattilsynet her.

Vi minner om at alle resultater av bedekninger skal rapporteres inn til Norsk Hestesenter, det betyr at det også skal rapporteres om hoppen var tom, kastet, føllet døde, hoppen døde i løpet av vinteren etc. I tabellen nederst finner du en oversikt over statistikk over innrapporteringer og utregnet føllprosent per rase basert på de tallene vi har fått inn per 1.februar 2019.

For de nasjonale rasene som har såpass få bedekte hopper, små populasjoner og til dels utfordringer med innavlsnivå i rasene er det ekstremt viktig å få inn all tilgjengelig informasjon slik at vi kan overvåke tilstanden i rasene kontinuerlig og eventuelt sette inn tiltak hvis vi ser at føllprosenten faller etc. Under ligger en oversikt over bedekninger som det ikke er rapportert resultat på per februar 2019 fordelt på rase. Hvis din hoppe er på listen så må du sende inn rapport i dag. Husk at det også skal rapporteres om det er brukt to hingster på hoppen og den var tom med den ene, disse går også inn i statistikken.

Norsk Hestesenter og avlsorganisasjonene tar ansvar for å overvåke og eventuelt sette inn tiltak for rasene, men det er ditt ansvar som hoppe-eier å sørge for at vi får den informasjonen vi trenger for å gjøre dette basert på reelle tall.

Trykk på lenkene under for å se hvilke hopper vi mangler rapportering på for bedekningssesongen 2017:

Rase

Føll

Kastet/resorbert

Kastet tvillinger

Føllet døde

Hoppen døde

Tom

Ikke rapportert

Føll%

Dølahest

140

5

-

4

3

25

72

56%

Fjordhest

138

6

2

3

-

26

71

58%

Nordlandshest/lyngshest

80

2

1

2

1

17

35

58%