Norsk Fjordhestsenter: Fagmøte om reproduksjon på hest

Norsk Fjordhestsenter og Norges Fjordhestlag inviterer til fagmøte om reproduksjon på hest. Det er mange faktorar som spiller inn når ei hoppe blir drektig, og på samlinga vil du få innspill fra ulike fagfelt om hvordan man kan lykkes. Per i dag er drektighetsprosenten svært lav, og en må arbeide for å øke denne til om lag 70 %.

18.03.2019

Fagmøtet avholdes tirsdag 09.04.2019 kl. 18.00 på Norsk Fjordhestsenter.

Universitetslektor på NMBU, Caroline Sorknes Haadem, med god kompetanse på reproduksjon, vil holde foredrag om hvordan få føll i hoppa, hvorfor blir den ikke drektig og om komplikasjoner og sykdommer under drektighet og etter følling.

Tore Kvam, spesialrådgiver avl ved Norsk Hestesenter, vil presentere status for de nasjonale rasene, hingsten sin innvirkning på drektighet, og om tiltak som kan være aktuelle. Tore Kvam har lang erfaring med avlsrådgivning på mange raser, og har i tillegg egen hestepraksis med fagområde reproduksjon.

Her finner du program og mer informasjon.

Påmelding gjøres via denne lenken: 

https://www.deltager.no/fagsamling_om_betre_drektigheit_pa_hest_09042019