Vil du delta i forskningsprosjektet ”Hest i trafikk”?

Hest i trafikk er et forskningsprosjekt der hensikten er å bidra til bedre trafikksikkerhet for hest, hestebrukere og andre trafikanter. Det er Nord universitet som står bak prosjektet, som er finansiert av Stiftelsen Hästforskning.

25.03.2019

Forskningsprosjektet Hest i trafikk har som overordnet mål at forskningen skal fremskaffe kunnskap som på sikt kan bidra til å redusere trafikkulykker, uhell og uønskede hendelser i samfunnet, mellom hest, menneske og kjøretøy. Hvis du bruker hest og er over 16 år, kan du bidra med kunnskap om temaet gjennom å besvare en spørreundersøkelse.

Klikk her for å lese mer om forskningsprosjektet og for å delta i spørreundersøkelsen.