Om NHS - Norsk Hestesenter

 

Om NHS

Norsk Hestesenter skal fremme kvaliteten på hestehold og avl i Norge, og skal være det øverste faglige senter for utdanning av hestepersonell og for avl av hest i Norge.

For kontaktinfo: Se øverst i høyre hjørne på nettsiden.

 

Her kan du bla i brosjyren om NHS

NHS holder til i vakre omgivelser på Starum i Østre Toten, like sør for Gjøvik.
NHS tilbyr en rekke hesterelaterte utdanninger og kurs. Hos oss kan du ta alt fra fagskoleutdanning som ridelærer og travtrener til helgekurs i hovpleie. NHS er alene i Norge om å utdanne travtrenere og ridelærere, og studietilbudene opplever stor pågang.

NHS har et overordnet ansvar for hesteavlen i Norge.  I 2015 ble kåringskravet i norsk hesteavl fjernet fra det nasjonale regelverket. NHS hadde frm til 2015 ansvaret for å administrerer det nasjonale kåringskravet. 
Fra 2015 er det opp til hver enkelt avlsorganisasjon å ta ansvar for hvilke hingster som skal tillates brukt i avlen.
NHS arrangerer hoppe-og unghestutstillinger over hele landet i samarbeid med lokale arrangører. Utstillings-og kåringsdommere administreres og utdannes ved NHS.

NHS utsteder hestepass for en rekke hesteraser. I Norge skal alle hester ha eget pass. NHS har et særskilt ansvar for å ta vare på de særnorske rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Vi er stambokfører for disse tre rasene.

NHS har 32 ansatte. Eiendommen på Starum består av 232 dekar med 16 bygninger på til sammen 11 000 m2. Stallene har plass til 140 hester totalt. NHS eier selv ca 40 hester.

NHS mottar driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Det er Landbruks-og matdepartementet som fastsetter støtten. Andre inntektskilder kommer fra kurs-og utdanningsavgifter, registrering/hestepass, skoing og utstillingsavgifter.

Her kan du lese tildelingsbrevet fra Landbruks-og matdepartementet til NHS for 2017.
 

.