Oppstalling- egenerklæring

For hester som skal oppstalles ved NHS kreves det egenerklæring fra eier/bruker om at hesten ikke lider av smittsomme sykdommer eller kommer fra stall med restriksjoner.

Skjema for egenerklæring fåes ved henvendelse Norsk Hestesenter eller lastes ned her.
Det er også krav om gyldig vaksinasjonsattest. Klikk her for vaksinasjonsbetsemmelser.

Ønskes annet fôr enn det vi fôrer med, må det skaffes og bekostes selv.
Skoing av hester på kurs i regi  NHS kommer i tillegg til oppstallingsprisen.