Administrasjonen

Bente K. Lilleengen  

Cecilie Gaarder Skaug
Administrerende direktør og rektor
Tlf: 976 56 996 
cecilie.skaug@nhest.no

Bente K. Lilleengen
Sekretær for direktør, leder for servicetorg
Tlf: 61 16 55 00 / 954 61 552
bente.lilleengen@nhest.no  

 
Live Ulven Trond Eichler  
Live Ulven
Regnskap
Tlf: 940 19 483
live.ulven@nhest.no
Trond Eichler
Økonomisjef
Tlf: 951 99 838
trond.eichler@nhest.no
 
 Frøydis Barstad    
Frøydis Barstad
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 976 72 277
froydis.barstad@nhest.no